การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)อนุมัติให้สามารถใช้ตลับลูกปืนเทรคชั่นมอเตอร์ของ NSK กับหัวรถจักร GEA และ Alstom

 


การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)อนุมัติให้สามารถใช้ตลับลูกปืนเทรคชั่นมอเตอร์ของ NSK กับหัวรถจักร GEA และ Alstom ของการรถไฟได้ใบรับรองการอนุมัติมอบให้กับบริษัทฯ พีทีคอมโพเน้นท์ ในนามของ NSK Ltd.