งานรื้อถอน และติดตั้งลีเนียร์ไกด์ (Linear guide) และ บอลสกรู (Ball screw)

    ชื่อ-นามสกุล*
    อีเมล*
    เบอร์โทรศัพท์*
    รายละเอียดสินค้าที่ต้องการซ่อม*

    การติดตั้งลีเนียร์ไกด์ และบอลสกรูใหม่ที่ถูกวิธีนั้นจะช่วยเพิ่มความความแม่นยำ ความเที่ยงตรงและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ยืดอายุเครื่องจักร