วิธีการติดตั้ง NSK ลิเนียร์ไกด์ Linear Guide

วิธีการติดตั้งลิเนียร์ไกด์ Linear guide ของ NSK


การติดตั้ง NSK ลิเนียร์ไกด์ Linear guide อย่างถูกต้องมีความสำคัญต่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน  ทำให้เกิดแรงเสียดทานต่ำ ความแม่นยำสูง   ในวิดีโอนี้ท่านจะได้เรียนรู้ขั้นตอนที่เหมาะสมในการติดตั้ง NSK ลิเนียร์ไกด์ Linear guide ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับงานที่เคลื่อนไหวในเชิงเส้น

เนื้อหา


– ทำความสะอาดพื้นผิวติดตั้งด้วยหินน้ำมันขัดผิวและผ้า

– วางอุปกรณ์วัดความตรง (Straight Edge) ไว้ระหว่างกลางฐาน

– ตรวจสอบความตรงของบ่ารางที่จะทำการติดตั้ง (ทำซ้ำอีกด้านหนึ่ง)

– ตรวจสอบความตรงของพื้นผิวรางที่จะติดตั้ง (ทำซ้ำอีกด้านหนึ่ง)

– ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะติดตั้งของรางลีเนียร์ไกด์

– ติดตั้งลิเนียร์ไกด์ Linear guide

– ขันน๊อตยึดรางแบบหลวมๆ

– ติดตั้งแผ่นรองบ่าราง ใส่น๊อตขันหลวม หลังจากนั้นขันให้ตึงตามแรงบิดที่กำหนดไว้

– ขันน๊อตยึดรางทั้งหมดให้ตึง โดยต้องไล่ลำดับการขันให้ถูกต้อง แล้วตรวจสอบความตรงของรางหลักที่ด้านข้างราง

– ตรวจสอบความตรงและความขนานที่ด้านข้างของรางรองโดยอ้างอิงจากรางหลัก

– ตรวจสอบความสูงต่ำระหว่างรางหลักและรางรอง

– หากท่านไม่มีอุปกรณ์วัดความตรง (Straight Edge) ให้ตรวจสอบความขนานของรางหลักและรางรอง โดยใช้วิธีการต่อไปนี้

– ติดตั้งโต๊ะเลื่อนและตรวจสอบว่าสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างไหลลื่น

– ตรวจสอบความตรงของแนวตั้งจากตำแหน่งกลางโต๊ะ และยืนยันว่าค่าที่ได้ตรงตามที่ต้องการ

– ตรวจสอบความตรงของแนวด้านข้างจากตำแหน่งกลางโต๊ะเช่นกัน