งานซ่อมบอลสกรู (Ball Screw Repair)

  ชื่อ-นามสกุล*

  อีเมล*

  เบอร์โทรศัพท์*

  รายละเอียดสินค้าที่ต้องการซ่อม*

  การหยุดชะงักในการผลิตของบอลสกรูเป็นระยะเวลาที่ไม่ทำกำไรให้กับท่าน การผลิตที่ต่อเนื่องมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เมื่ออุปกรณ์ชิ้นส่วนเกิดการเสียหาย การซ่อมอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าการที่จะรอชิ้นส่วนเปลี่ยนใหม่

  ที่ พีที คอมโพเน้นท์ เราสามารถซ่อมบอลสกรูที่เสียของท่านให้กลับคืนสู่สภาพการทำงานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้การผลิตของท่านสามารถกลับมาทำงานได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

  ตัวอย่างลักษณะการเสียหายของบอลสกรู (Ball screw)

  Fretting

  Indentations

  Flaking

  Wear

  ตัวอย่างการเสียหายของบอลสกรูที่เราทำการซ่อม

  หัวนัทบอลสกรู

  แกนเพลาบอลสกรู

  เม็ดบอล