งานสัมมนาหัวข้อเรื่อง “Precision Machine Components” ณ สถาบัน ไทย-เยอรมัน วันที่ 23 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ สถาบัน ไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี บริษัท พีที คอมโพเน้นท์ รวมมือกับ บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) และ บริษัท เรนอลด์ (ประเทศไทย) ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Precision Machine Components” โดยมีคนเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้เกือบ 100 คน จากบริษัทต่างมากกว่า 30 บริษัท โดยมีหัวข้อสัมมนา

  1. บอลสกรู Ball screw และ ลิเนียร์ไกด์ Linear guide คุณสมบัติต่างๆในการเลือกใช้งาน ความสำคัญของ ค่า Precision, ค่า Accuracy, ค่า Repeatability และค่า Backlash
  2. ตลับลูกปืนสปินเดิ้ล (Spindle Bearing) และหัวสปินเดิ้ลชนิดต่างๆ เรียนรู้ถึง Precision Class, การติดตั้งตลับลูกปืน การ Preload การประกอบและถอดชิ้นส่วนต่างๆของตลับลูกปืน การหล่อลื่น การบำรุงรักษา และ สาเหตุการเสียของตลับลูกปืน
  3. โซ่ส่งกำลังและโซ่ลำเลียง คุณสมบัติต่างๆในการเลือกใช้งาน การหล่อลื่น และวิธีการบำรุงรักษา

ทางผู้จัดงานขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านไว้ในที่นี้