งานสัมมนาหัวข้อเรื่อง Bearings for Railway Rolling Stock & Maintenance

พฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ทาง บริษัท พีที คอมโพเน้นท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็น เอส เค เอเชีย แปซิฟิค เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอ็น เอส เค เเบริ่งส์ เเมนูเเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Bearings for Railway Rolling Stock & Maintenance” ณ บริษัท เอ็น เอส เค เเบริ่งส์ เเมนูเเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ให้กับทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด โดยเห็นถึงความสำคัญถึงการรับรู้ข้อมูลทางเทคนิคของตลับลูกปืน โดยเฉพาะตลับลูกปืนล้อ (Wheel bearings) ตลับลูกปืนแทรคชั่นมอเตอร์ (Traction motor bearings) และตลับลูกปืนเกียร์บ็อกซ์ (Gearbox bearings) ในรถไฟ เป็นชิ้นส่วนสำคัญชิ้นส่วนหนึ่งในหัวรถจักร รถโดยสาร และรถสินค้า การเรียนรู้ การใส่-ถอดและการบำรุงรักษาที่ถูกต้องจากโรงงานผู้ผลิตมีผลทำให้อายุการใช้งานของตลับลูกปืนและความปลอดภัยในการเดินรถเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯขอขอบพระคุณ รองผู้ว่าการฯ วัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์ ที่ให้เกียรติมาร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้