งานสัมมนาเรื่องตลับลูกปืนความเที่ยงตรงสูง ลิเนียร์ไกด์ และบอลสกรู วันที่ 26 เมษายน 2560

ทางบริษัท พีที คอมโพเน้นท์ จำกัด และทางบริษํท เอ็นเอสเค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานสัมมนาเรื่องตลับลูกปืนความเที่ยงตรงสูง ลิเนียร์ไกด์ และบอลสกรู สำหรับเครื่องจักร CNC ณ โรงงาน NSK Bearings Manufacturing (Thailand) วันที่ 26 เมษายน 2560 เพื่อให้ความรู้และข้อมูลโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญของทาง NSK และเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้งานจริง