งานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย Metalex 2017

บริษัท พีที คอมโพเน้นท์ จำกัด ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย Metalex 2017 วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2560 ณ ไบเทค บางนา บูธหมายเลข BZ 39 ได้นำผลิตภัณฑ์ พร้อมทีมงานเจ้าของผลิตภัณฑ์ ไปให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้าในงาน

  1. NSK ตลับลูกปืนความเที่ยงตรงสูง บอลสกรู ลิเนียร์ไกด์ จาระบี
  2. RJT โซ่ลำเลียงประเภทต่างๆ
  3. Renold โซ่ส่งกำลัง
  4. HST ตัวอย่างการซ่อม สปินเดิ้ล และแอร์แบริ่งสปินเดิ้ล