ตลับลูกปืน (Bearing)

ตลับลูกปืน (Bearing) มีหน้าที่ลดแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส ช่วยให้เครื่องจักรทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยปกติตลับลูกปืนจะประกอบด้วยแหวน 2 วง เม็ดลูกปืน และรัง (Cage) ตลับลูกปืนแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ

 1. ตลับลูกปืนประเภทที่มีเม็ด และตลับลูกปืนที่ไม่มีเม็ด

 2. ชนิดของเม็ดลูกกลิ้ง

  • ตลับลูกปืนเม็ดกลม

  • ตลับลูกปืนเม็ดหมอน

 3. ความสามารถในการรับแรง

  • ตลับลูกปืนที่ใช้รับแรงแนวรัศมี

  • ตลับลูกปืนที่ใช้รับแรงแนวแกน

  • ตลับลูกปืนที่รับแรงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน

ตลับลูกปืนของ NSK มีหลากหลายประเภทเพื่อให้ตรงกับการใช้งานของทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาของ NSK เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ตลับลูกปืนสำหรับอุตสาหกรรม (Industrial Bearings)

ตลับลูกปืนเม็ดโรลเลอร์ (Roller Bearings)

ตลับลูกปืนสำหรับสภาพแวดล้อมพิเศษ (Special Bearings)