บอลสกรู (Ball Screw)

บอลสกรู (Ball Screw) คือการนำเม็ดบอลใส่ไว้ระหว่างเพลาสกรูกับหัวนัทโดยมีเม็ดบอลทำหน้าที่ในการกลิ่ง (Rolling) เพื่อให้เม็ดบอลสามารถวิ่งอย่างต่อเนื่องเป็นระบจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการหมุนกลับเม็ด (Recirculation components) อุปกรณ์ทั้งหมดประกอบกันรวมกันเรียกว่า บอลสกรู (Ball Screw)

ประโยชน์ของบอลสกรู

 1. เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่

  • บอลสกรูเปลี่ยนจากการหมุนเป็นการเคลื่อนที่ในแนวเส้น (Normal operation)

  • บอลสกรูเปลี่ยนจากการเคลื่อนที่แนวเส้นเป็นการหมุร (Back-drive)

 2. เพิ่มกำลัง

  • บอลสกรูจะเพิ่มแรงขับ (Thrust force) ขึ้นจากแรงบิดที่รับมาจากมอเตอร์ 

 3. ตำแหน่ง

  • บอลสกรูมีการเคลื่อนที่ในแนวเส้นแม่นยำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ Accuracy grade ที่เลือก