ผลิตภัณฑ์รถไฟ

NSK ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความปลอดภัย ความเร็วที่เพิ่มสูงขึ้น และการบำรุงรักษาที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์สำหรับรถไฟของทาง NSK นั้นประกอบไปด้วย ตลับลูกปืนสำหรับล้อรถไฟ ตลับลูกปืนสำหรับชุดขับ ตลับลูกปืนสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า และระบบตรวจสอบควบคุมการทำงานที่ส่งผลต่อความความปลอดภัยรถไฟ ซึ่งมีความจำเป็นมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา.