อบรมเรื่องใช้งานและการบำรุงรักษา ลิเนียร์ไกด์ Linear guide และบอลสกรู Ball screw และการซ่อมสปินเดิ้ลให้กับ บริษัท NMB-Minebea Thai (โรงงานบางปะอิน)

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ทางบริษัท พีที คอมโพเน้นท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ็นเอสเค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด NSK Bearing (Thailand)  Co., Ltd. ได้จัดงานอบรมเรื่องการใช้งานและการบำรุงรักษา ลิเนียร์ไกด์ Linear guide บอลสกรู Ball screw และการซ่อมสปินเดิ้ลให้กับ บริษัท NMB-Minebea Thai ณ ที่ โรงงานบางปะอิน เพื่อให้ความรู้ในผลิตภัณฑ์และการดูแลบำรุงรักษา ลิเนียร์ไกด์ Linear guide และบอลสกรู Ball screw นอกจากนั้นยังมีการให้ความรู้เรื่องความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ ลิเนียร์ไกด์ Linear guide และบอลสกรู Ball screw โดยวิศวกรชำนาญการจากทาง NSK เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ลิเนียร์ไกด์ Linear guide และบอลสกรู Ball screw มากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งาน ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้