ลีเนียร์ไกด์รุ่นใหม่อนุกรม DH/DS อายุการใช้งานยาวนาน

  • พิกัดรับแรงพลศาสตร์เพิ่มขึ้น 2 เท่า

ลิเนียร์ไกด์อนุกรม DH/DS มีระยะการใช้งานมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับลิเนียร์ไกด์อนุกรมมาตรฐานทั่วไป ความเสถียรและอายุการใช้งานยาวนาน   NSK  จะจัดแสดงลิเนียร์ไกด์อนุกรมใหม่นี้ ที่ “NSK VIRTUAL EXPO – Machine Tool Online Exhibition” ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2564 และวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 โดยที่   NSK ตั้งเป้ายอดขาย 6 พันล้านเยนภายในปี 2569

 

  • เบื้องหลังการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ลิเนียร์ไกด์ NSK ถูกนำมาใช้งานที่หลากหลาย โดยส่วนใหญ่จะใช้ในอุปกรณ์การผลิตประเภทต่างๆ เช่น อุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์, LCD, อุปกรณ์การผลิตยานยนต์, หุ่นยนต์ลำเลียง และเครื่องมือกล  สิ่งหนึ่งที่ลูกค้ามักจะแสวงหาอยู่เสมอๆคือการเสาะหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถยีดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นไปอีก เพื่อที่จะทำให้งานผลิต มีความเสถียรและความมั่นคงมากขึ้นไปอีกเช่นกัน     ลีเนียร์ไกด์ของ NSK รุ่นมาตรฐาน NH/NS เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีจากการออกแบบที่ทำให้แรงกดระหว่างผิวหน้าของเม็ดลูกปืนและรางวิ่งมีการกระจายครอบคุมพื้นที่อย่างเหมาะสม

จากความพยายามในการพัฒนาโรงงานจากแบบปัจจุบันไปสู่แบบโรงงานอัจฉริยะ ทำให้อุปกรณ์การผลิตต่างๆต้องพัฒนาตามไปด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับ  ระยะเวลาการผลิต การทำงานต่อเนื่อง ลดการใช้พลังงาน และขนาดกะทัดรัด      กระแสการพัฒนาใหม่นี้ก็ทำให้ผลิตภัณฑ์ลีเนียร์ไกด์ต้องมีการพัฒนาให้มีอายุและความมั่นคงในการใช้งานเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

 

  • เทคโนโลยี่การชุบแข็ง TF “Tough” แบบใหม่ของ NSK

ลิเนียร์ไกด์รุ่นใหม่อนุกรม DH/DS ผลิตขึ้นโดยใช้กรรมวิธีการชุบแข็งแบบใหม่ TF “Tough” Technology (กรรมสิทธิ์ NSK ) ทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานได้มากขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับลิเนียร์ไกด์รุ่นมาตรฐานอนุกรม NH/NS

 

 

  • ขบวนการชุบแข็ง TF “Tough ทำงานอย่างไร

TF “Tough” เป็นขบวนการชุบแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานปีโดยศูนย์ค้นคว้าและเทคโนโลยี่ของ NSK  ขบวนการชุบแข็งTFใช้วิธีการควบคุมจำนวนออสเตไนต์ที่คงค้างภายในเนื้อเหล็กเพื่อยีดอายุการล้าของเหล็กที่นำมาใช้เป็นตลับลูกปืนและลีเนียร์ไกด์  จำนวนออสเตไนต์คงค้างที่ควบคุมไว้จะทำให้แนวขอบรูปร่างของรอยกดหรือรอยเว้าที่เกิดจากสิ่งแปลกปลอมอ่อนตัวและเล็กลง รอยเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเกิดการล้าของเหล็ก ดังนั้นเมื่อขนาดพื้นที่เล็กลง โอกาศที่ผิวหน้าของโลหะที่รับโหลดจะแตกเป็นสะเก็ดก็น้อยลง ทำให้อายุการทำงานยาวนานขึ้น

 

  • คุณสมบัติเด่น

1)อายุการใช้งานยาวนานกว่าลิเนียร์ไกด์รุ่นมาตรฐาน 2 เท่า

2)มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้ สามารถใช้ทดแทนลิเนียร์ไกด์รุ่น NH/HS ได้

3)มีอุปกรณ์เสริมหลายชนิดให้เลือกใช้เพิ่มเติมเช่น ระบบซีลคุณภาพสูง ชุดหล่อลื่นสำเร็จรูป และอื่นๆ

4)มีความมั่นคงในการทำงานและเพิ่มผลผลิต น้ำหนักและแรงเสียดทานลดลง ประหยัดพลังงาน

5)สามารถใช้งานได้หลากหลาย ในอุปกรณ์การผลิตประเภทต่างๆ เช่น อุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์, LCD, อุปกรณ์การผลิตยานยนต์, หุ่นยนต์, เครื่องแมชีนทูล CNC, ประตูกั้นชานชาลารถไฟ, เครื่อง ซีที สแกนเน่อร์ และอีนๆ