วิธีการใช้งานและติดตั้งตลับลูกปืน

วิธีการใช้งานและติดตั้งตลับลูกปืน


ตลับลูกปืนทุกชนิดมักจะต้องทำงานภายใต้สภาวะที่หลากหลายตั้งแต่งานเบาถึงงานหนัก  และเนื่องจากตัวตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำสูง ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังในการจัดการ เท่าๆกับ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องและการจัดการที่ไม่เหมาะสมคือ สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้ตลับลูกปืนเสียหายก่อนเวลาที่ควรจะเป็น

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อแนะนำต่างๆ ตั้งแต่ การจัดการ การใส่ การถอด การหล่อลื่น การบำรุงรักษา และตรวจสอบ สาเหตุการเสียและการป้องกัน และการเก็บรักษาตลับลูกปืน