สัมมนาการออกแบบและเลือกขนาดตลับลูกปืน (Roller bearing) ในการออกแบบเครื่องจักรกล

ภายใต้โครงการ “โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อนการผลิตระดับชุมชน ปี 2566” สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบหมายให้ สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ บริษัท พีที คอมโพเน้นท์ จำกัด จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “การออกแบบและเลือกขนาดตลับลูกปืน (Roller Bearing) ในการออกแบบเครื่องจักรกล” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธวัชชัย นุชโสภา วิศวกรชำนาญการพิเศษ ผู้เขี่ยวขาญจากสถาบันไทย-เยอรมัน เป็นวิทยากรในงานสัมมนาในครั้งนี้ โดยงานได้จัดขึ้นวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ สถาบัน ไทย-เยอรมัน อมตะซิตี้ ชลบุรี ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ทางผู้จัดงานขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทุกท่านไว้่ ณ ที่นี้ด้วย