เกี่ยวกับเรา


จากจุดเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2544 ปัจจุบัน บริษัท พีที คอมโพเน้นท์ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในด้านตลับลูกปืนความเที่ยงตรงสูง บอลสกรู ลีเนียร์ไกด์ โซ่ส่งกำลัง โซ่ลำเลียงประเภทต่างๆ รวมถึงการซ่อมบอลสกรู ซ่อมสปินเดิลชนิดตลับลูกปืน และแอร์แบริ่งสปินเดิล กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ได้แก่ อุตสาหกรรมรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์ ไปจนถึง บริษัทอาหารและเครื่องดื่ม บรรจุหีบห่อ และผู้ผลิตสร้างเครื่องจักรบริษัทฯ พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการด้วยราคาที่แข่งขัน และการจัดส่งที่รวดเร็ว

กลุ่มลูกค้าของเรา

Electronic
Industries

Automotive & Spare parts
Industries

Logistics
Industries

Other
Industries

พาร์ทเนอร์ของเรา

ที่อยู่ของเรา


Facebook