ขั้นตอนการติดตั้ง Ball Screw และ Support Units

ขั้นตอนการติดตั้งบอลสกรู Ball Screw และ Support Units


การติดตั้งบอลสกรู Ball screw ของ NSK ที่ถูกต้องมีความสำคัญต่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน แรงเสียดทานต่ำ และความแม่นยำสูง ค้นหาวิธีติดตั้งบอลสกรู Ball screw ของ NSK ซึ่งจำเป็นสำหรับการเคลื่อนที่เชิงเส้นโดยใช้ขั้นตอนที่เหมาะสม สามารถดูขั้นตอนในการติดตั้งอย่างละเอียดได้ที่วีดีโอด้านล่าง  หามีคำถามสาามารถติดต่อทางบริษัท PT Components เพื่อให้คำปรึกษา และติดตั้ง รวมไปถึงงานบริการซ่อม

 • ทำความสะอาดพื้นผิวของซัพพอร์ท ยูนิต ในส่วนของเสื้อและฐาน (ควรทำความสะอาดพื้นผิวก่อนติดตั้งเสมอ)
 • ทำการวางบอลสกรูกับเสื้อของซัพพอร์ทเข้าด้วยกัน
 • ติดตั้งซัพพอร์ท ยูนิต, ใส่น็อตล็อคที่บอลสกรูไว้ชั่วคราว
 • ตรวจสอบระนาบในแนวแกนตั้งของบอลสกรูและลิเนียไกด์ให้อยู่ในแนวเดียวกัน
 • ปรับตั้งระดับของเสื้อซัพพอร์ท ยูนิต ให้มีความขนานในแนวตั้งโดยใช้แผ่นซิม
 • ตรวจสอบระนาบข้างของบอลสกรูและลิเนียไกด์ให้อยู่ในแนวเดียวกัน
 • ปรับตั้งระดับของเสื้อซัพพอร์ท ยูนิตให้มีความขนานในแนวนอน
 • ขันน๊อตที่เสื้อซัพพอร์ท ยูนิต โดยใช้แรงบิดตามที่กำหนดให้
 • ตรวจสอบค่าความร่วมศูนย์ในขณะที่น็อตล็อคยังไม่ได้ขัน
 • ถ้าขันน็อตล็อคแน่นโดยไม่มีการปรับตั้ง, ความร่วมศูนย์ที่ปลายเพลาจะมีขนาดใหญ่
 • ในการปรับตั้งค่าความร่วมศูนย์ที่ปลาย, ขันน็อตล็อคเพื่อให้ได้แรงบิดที่ต้องการ
 • ทำการติดตั้งโต๊ะเลื่อนกลับที่เดิม
 • ติดตั้ง เสื้อนัตเข้ากับโต๊ะเลื่อน (ในบางเครื่องจักรอาจจะมีการออกแบบเฉพาะ)
 • ในกรณีที่บอลสกรูมีความยาวมาก, เลื่อนนัตให้เข้ามาใกล้ตัวซัพพอร์ทเพื่อป้องกันการโก่งงอที่จะเกิดจากน้ำหนักของนัต
 • ติดตั้งนัตของบอลสกรูเข้ากับเสื้อ
 • ขันน็อตที่อยู่ระหว่างโต๊ะเลื่อนและเสื้อนัตออก, และขันเข้าไปใหม่
 • ขันน็อตที่อยู่ระหว่างนัตและเสื้อนัตออก, และขันเข้าไปใหม่
 • ขันน็อตโดยใช้แรงบิดตามที่กำหนดให้
 • ตรวจวัดแรงบิดที่ใช้ในการเคลื่อนที่โต๊ะเลื่อนไปจนถึงตรงกลาง
 • ตรวจวัดแรงบิดที่ใช้ในการเคลื่อนที่โต๊ะเลื่อนไปจนสุดเพลาด้านขวา
 • ตรวจวัดแรงบิดที่ใช้ในการเคลื่อนที่โต๊ะเลื่อนไปจนสุดเพลาด้านซ้าย
 • ถ้าบอลสกรูมีแรงบิดมากและมีค่าไม่คงที่ หรือการเคลื่อนที่ไม่ราบเรียบ, อาจจะเกิดจากการเยื้องศูนย์ให้ทำการติดตั้งใหม่
 • ติดตั้งโครงมอเตอร์เข้ากับฐาน (ในบางเครื่องจักอาจจะมีการออกแบบเฉพาะ)
 • ตรวจวัดค่าความโน้มเอียงของฐานมอเตอร์กับบอลสกรู, ถ้ามีค่าความโน้มเอียงมากให้ใช้แผ่นชิมรองเพื่อปรับให้มีค่าความโน้มเอียงน้อยที่สุด
 • ตรวจวัดค่าความเบี้ยวของรูเจาะเทียบกับบอลสกรู ถ้ามีค่าความเบี้ยวมากให้ทำการปรับเปลี่ยนตำแหน่งยึดมอเตอร์
 • ตรวจสอบสเปคของข้อต่อสำหรับค่าความโน้มเอียงและค่าความเบี้ยวที่อนุญาต
 • ติดตั้งข้อต่อและมอเตอร์เข้าด้วยกัน โดยขันน๊อตยึดมอเตอร์
 • ตรวจสอบข้อต่อว่าสามารถหมุนได้อย่างอิสระก่อนที่จะทำการขันน็อต
 • ขันน็อตที่ข้อต่อให้แน่น โดยข้อต่อจะทำหน้าที่เชื่อมปลายเพลาเข้ากับเพลาของมอเตอร์
 • อ้างอิงจากแคตตาล็อกสำหรับค่าแรงบิดของฝาปิดและน็อตล็อค, ค่าความแม่นยำในการติดตั้ง