การเสียของแบริ่งกันรุน

การเสียของแบริ่งกันรุน

แบริ่งกันรุนมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้แกนเพลาของสปินเดิลขยับเปลี่ยนตำแหน่ง จากตัวสปินเดิ้ล

สปินเดิ้ลทั้งแบบ Dicing และ Back Grinding ต่างใช้ Air Bearing ที่มีแบริ่งสามารถรับแรงทั้งทางด้านรัศมีเพลาและแรงรุนที่มาตามแกนเพลาพร้อมหมุนทำงานด้วยความแม่นยำสูง  HSTสามารถซ่อมแบริ่งที่เสียหายให้กลับมาเสมือนใหม่ได้

ความเสียหายส่วนใหญ่ที่เราพบกับแบริ่งกันรุนส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งแปลกปลอมที่ปนเปื้อนอยู่ในลมอัด หรือ เกิดการรั่วไหลของระบบหล่อเย็น แต่ก็อาจเกิดขึ้นได้จากการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกที่หลุดผ่านระบบซีลป้องกันเข้ามาได้

โดยทั่วไปแล้วแบริ่งกันรุนในตัวสปินเดิ้ลจะทำหน้าที่รับแรงรุนที่มาจากทางด้านหน้าของสปินเดิ้ล ซึ่งทั้งหมดมีอยู่ใน 3 ตำแหน่งคือ แบริ่งด้านหน้า แบริ่งด้านหลัง และบ่าเพลา

แบริ่งกันรุนมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้แกนเพลาของสปินเดิลขยับเปลี่ยนตำแหน่ง จากตัวสปินเดิ้ล

แบริ่งกันรุนในแอร์แบริ่งสปินเดิ้ล

 แบริ่งกันรุนด้านหน้ามักจะได้รับความเสียหายจากการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมที่หลุดผ่านซีลเข้ามา   ถ้าสปินเดิ้ลไม่ได้รับการติดตั้งหรือบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม สิ่งสกปรกหรือเศษวัศดุที่เกิดจากการแมชีนนิ่งอาจหลุดเข้ามาภายในตัวสปินเดิ้ลและทำความเสียหายต่อผิวหน้าสัมผัสของทั้งแบริ่งและบ่าเพลาได้

ภาพซ้าย: ร่องลึกบนบ่าเพลาและบนผิวแบริ่งกันรุนด้านหน้า สาเหตุเกิดจากเศษโลหะของการแมชชีนที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำหล่อเย็นหลุดเข้ามาในโหลดโซนของแบริ่ง

ภาพขวา: ลูกปืนกันรุนด้านหน้าของเครื่อง Disco เกิดการเสียหายอย่างมาก สาเหตุเกิดจากเศษโลหะของการแมชชีนปนเปื้อนในน้ำหล่อเย็นหลุดเข้ามาในโหลดโซนของแบริ่ง

น้ำหล่อเย็นที่ปนเปื้อนด้วยเศษโลหะจากการแมชชีน ทำให้หัวฉีดอุดตัน และเกิดแรงดันภายในท่อสูงขึ้น ทำให้ฝาแบริ่งการ์ไฟหลุดออกจากเบ้าเสื้อ