การสึกกร่อนของห้องเสื้อน้ำหล่อเย็น

สาเหตุหลักของการเสียหายของแอร์สปินเดิ้ลคือการรั่วไหลของสารหล่อเย็นผ่านห้องเสื้อน้ำหล่อเย็นของมอเตอร์
เนื่องจากสปินเดิ้ลที่ใช้ในขบวนการตัดแผ่นเวเฟอร์ส่วนใหญ่จะมีขนาดค่อนข้างเล็ก ดังนั้นมอเตอร์จึงต้องมีการระบายความร้อนด้วยน้ำ และโดยทั่วไปน้ำ DI ที่ใช้ในขบวนการตัดเวเฟอร์จะถูกนำไปใช้หล่อเย็นมอเตอร์ด้วย น้ำ DI เหล่านี้มีปฏิกิริยาต่อโลหะบางชนิด สามารถกัดกร่อนผิวโลหะของห้องเสื้อน้ำหล่อเย็นจนรั่วและทำให้น้ำหล่อเย็นไหลผ่านเข้าไปในภายในของตัวสปินเดิ้ลได้ เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น การเสียหายของสปินเดิ้ลจะเกิดขึ้นในระยะเวลาไม่นาน ส่วนมากแล้วเนื่องจากแบรื่งรับแรงแนวรัศมีชำรุดเสียหายจากการ ชน เสียดสีกับแกนเพลาโดยตรง เนื่องจากการสูญเสียแรงยกของอากาศอัดระหว่างแบริ่งและเพลา และ หากการรั่วไหลยังดำเนินต่อเนื่องไปอีก และน้ำหล่อเย็นสามารถรั่วไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือขดลวดของมอเตอร์ก็จะทำให้ให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วน อุปกรณ์เพิ่มมากขึ้นอีกหลายอย่าง

การรั่วไหลของสารหล่อเย็นมีปฏิกิริยาต่อโลหะสามารถกัดกร่อนผิวโลหะของห้องเสื้อน้ำหล่อเย็น

นอกเหนือจากการกัดกร่อนแล้วปัญหาอีกประการคือการอุดตันของตะกรัน โรงงานบางแห่งใช้น้ำที่มีการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมอยู่ ซึ่งสิ่งแปลกปลอมนี้สามารถสะสมเป็นตะกรันจับอยู่บนผิวหน้าของห้องเสื้อหล่อเย็น และในระบบท่อทางต่างๆ มีผลต่อประสิทธิภาพการระบายความร้อนขดลวดมอเตอร์ของน้ำหล่อเย็น ซึ่งในที่สุดอาจส่งผลให้มอเตอร์ไหม้เนื่องจากความร้อนสูงเกินไป ที่ HST เราจะถอดและทำความสะอาดห้องเสื้อน้ำหล่อเย็นและระบบท่อทางทุกครั้งที่ทำการซ่อม ส่วนประกอบทั้งหมดจะได้รับการทำความสะอาด ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน ก่อนที่จะอนุมัติให้ผ่านกระบวนการ QA ที่เข้มงวดของเรา แต่บางครั้งถ้าปัญหายังแก้ไขไม่ได้ทาง HST จะทำการสร้างชุดหม้อน้ำหล่อเย็นขึ้นใหม่ทดแทนของเดิมที่ไม่สมารถทำการแก้ไขได้แล้ว

ภาพเสื้อหล่อเย็นที่ HST สร้างขึ้นใหม่ทดแทนอันเก่าที่ชำรุดเสียหายมากจนกระทั่งไม่สามารถซ่อมได้