การสึกกร่อนของห้องเสื้อน้ำหล่อเย็น

 สาเหตุหลักของการเสียของแอร์สปินเดิ้ลอย่างหนึ่ง คือการรั่วไหลของสารหล่อเย็นของห้องเสื้อน้ำหล่อเย็นมอเตอร์

เนื่องจากสปินเดิ้ลที่ใช้ในขบวนการตัดแผ่นเวเฟอร์ส่วนใหญ่จะมีขนาดค่อนข้างเล็ก ดังนั้นมอเตอร์จึงต้องมีการระบายความร้อนด้วยน้ำ และโดยทั่วไปน้ำ DI ที่ใช้ในขบวนการตัดเวเฟอร์จะถูกนำไปใช้หล่อเย็นมอเตอร์ด้วย    น้ำ DI เหล่านี้มีปฏิกิริยาต่อโลหะบางชนิด สามารถกัดกร่อนผิวโลหะของห้องเสื้อน้ำหล่อเย็นจนรั่วและทำให้น้ำหล่อเย็นไหลผ่านเข้าไปภายในของตัวสปินเดิ้ลได้  เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น การเสียหายของสปินเดิ้ลจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็ว และมักจะทำให้แบรื่งรับแรงแนวรัศมีเกิดการ ชน และเสียดสีกับแกนเพลาโดยตรง เนื่องจากการสูญเสียแรงยกของอากาศอัดระหว่างแบริ่งและเพลา และ หากการรั่วไหลยังดำเนินต่อเนื่องไปอีก น้ำหล่อเย็นอาจสามารถรั่วไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือขดลวดของมอเตอร์ซึ่งจะทำให้ให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วน อุปกรณ์เพิ่มมากขึ้นอีกหลายตำแหน่ง

รูปด้านซ้อย: น้ำซึมผ่านเสื้อห้องหล่อเย็นทีผุกร่อน
รูปด้านขวา: ร่องรอยของการผุกร่อนที่เกิดจากน้ำ DI

 

  นอกเหนือจากการกัดกร่อนแล้วปัญหาอีกประการคือการอุดตันของตะกรัน  โรงงานบางแห่งใช้น้ำที่มีการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมอยู่ ซึ่งสิ่งแปลกปลอมนี้สามารถสะสมเป็นตะกรันจับอยู่บนผิวหน้าของห้องเสื้อหล่อเย็น และในระบบท่อทางต่างๆ มีผลต่อประสิทธิภาพการระบายความร้อนขดลวดมอเตอร์ของน้ำหล่อเย็น ซึ่งในที่สุดอาจส่งผลให้มอเตอร์ไหม้เนื่องจากความร้อนสูงเกินไป      ที่ HST เราจะถอดและทำความสะอาดห้องเสื้อน้ำหล่อเย็นและระบบท่อทางทุกครั้งที่ทำการซ่อม  ส่วนประกอบทั้งหมดจะได้รับการทำความสะอาด ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน ก่อนที่จะอนุมัติให้ผ่านกระบวนการ QA ที่เข้มงวดของเรา แต่บางครั้งถ้าห้องเสื้อหล่อเย็นผุกร่อนเกินที่จะซ่อมได้ HST จะทำการสร้างชุดหม้อน้ำหล่อเย็นขึ้นใหม่ทดแทนของเดิมที่ไม่สามารถทำการแก้ไขได้แล้ว

                                             เก่า:ใหม่