การชนในแนวรัศมีเพลา

การชนในแนวรัศมีเพลาเป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียของแอร์แบริ่งสปินเดิ้ลที่พบได้บ่อย ในแอร์แบริ่งทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นDicing, Back Grinding หรืออื่นๆ แกนเพลาจะหมุน “ลอย” โดยการพยุงของอากาศอัดซึ่งทำให้การหมุนแม่นยำสูงสุด อย่างไรก็ตาม ถ้าปริมาณการจ่ายอากาศไม่เพียงพอ หรือเมื่อแรงกระทำเกินความสามารถแรงยกตัวรองรับเพลาของลมอัด ก็จะเกิดการสัมผัส หมุนเสียดสีโดยตรงระหว่างเพลาและผิวหน้าโลหะของแบริ่งรับแรงแนวรัศมี สิ่งนี้เรียกว่าการชนในแนวรัศมีเพลา
การชนเหล่านี้สร้างความเสียหายให้กับพื้นผิวของแบริ่งและหัวฉีด การชนอาจเกิดจากอัตราการป้อนกัดชิ้นงานมากเกินไป การเยื้องศูนย์ การป้อนโปรแกรมที่ไม่ถูกต้อง หรือ การปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมในอากาศอัด HST ได้พัฒนาเทคนิคหลายอย่างในการซ่อมแบริ่งในแนวรัศมีเพลาที่เกิดการเสียหายจากทุกสาเหตุให้กับมาใช้งานเสมือนใหม่ได้

                                       ความเสียหายที่เกิดจากการชน ก่อนซ่อม                                                                                       หลังซ่อม

                                  หัวฉีดเกิดการอุดตันจากเศษโลหะทำให้สูญเสียแรงยกของลมอัด เป็นผลทำให้เพลาเสียดสีโดยตรงกับผิวหน้าแบริ่ง

การอุดตันของหัวฉีด

ภาพขยาย 200 เท่า