งานสัมมนาเรื่อง บอลสกรู ลีเนียร์ไกด์ ตลับลูกปืนความเที่ยงตรงสูง และการซ่อมสปินเดิลใน CNC ณ สถาบันไทย-เยอรมัน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555

ช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เครื่อง CNC ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ รวมถึงเครื่องผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และฮาร์ดดิสก์ต่างๆ ได้มีการพัฒนาขึ้นมากซึ่งได้แก่การเพิ่มรอบหมุน การรับโหลด ความเที่ยงตรงให้มากขึ้น บอลสกรู ลีเนียร์ไกด์ และ ตลับลูกปืนความเที่ยงตรงสูง ได้ถูกพัฒนาให้ดีขึ้น เช่นกัน โดยจะเห็นได้จากตัวอย่างของบอลสกรู รุ่นใหม่ที่ใช้กับงานรอบหมุนสูง มีการเจาะรูกลวงทะลุตามแนวเพลา เพื่อระบายความร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดีขึ้น และเพื่อเป็นการเผยพร่เทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้ ทางบริษัท พีที คอมโพเน้นท์ จำกัด และ บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้จัดสัมมนาขึ้น โดย ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นจะเป็นผู้บรรยายในหัวข้อนี้
และนอกเหนือจากนั้น ยังมีหัวข้อการ ซ่อมสปินเดิล ทั้งชนิด Air Bearings และ Rolling Bearings โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งน่าจะเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่มีการพูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะ