งานสัมมนาเรื่อง NSK บอลสกรู ลิเนียร์ไกด์ ตลับลูกปืนความเที่ยงตรงสูง และการซ่อมสปินเดิ้ลใน CNC ณ สถาบันไทย-เยอรมัน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555

ช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เครื่อง CNC ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ รวมถึงเครื่องผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และฮาร์ดดิสก์ต่างๆ ได้มีการพัฒนาขึ้นมากซึ่งได้แก่การเพิ่มรอบหมุน การรับโหลด ความเที่ยงตรงให้มากขึ้น บอลสกรู ลิเนียร์ไกด์ และ ตลับลูกปืนความเที่ยงตรงสูง ได้ถูกพัฒนาให้ดีขึ้น เช่นกัน โดยจะเห็นได้จากตัวอย่างของบอลสกรู รุ่นใหม่ที่ใช้กับงานรอบหมุนสูง มีการเจาะรูกลวงทะลุตามแนวเพลา เพื่อระบายความร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดีขึ้น และเพื่อเป็นการเผยพร่เทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้ ทางบริษัท พีที คอมโพเน้นท์ จำกัด และ บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้จัดสัมมนาขึ้น โดย ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นจากทาง NSK เป็นผู้บรรยายในหัวข้อนี้
และนอกเหนือจากนั้น ยังมีหัวข้อการ ซ่อมสปินเดิ้ล ทั้งชนิด Air Bearings และ Rolling Bearings โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งน่าจะเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่มีการพูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะ